ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม ทีม “เลิงฮังรักษ์น้ำ” ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผ่านการคัดเลือกให้แสดงผลงานในงาน AseanFair 2017 ณ 2017 ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 22 อัตรา

ขอแสดงความยินดี ดร.ประวิทย์ อ่วงอารีย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับทีม “บาดาลล่ะเบ๋อ” ผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการแข่งขัน กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ปี 2559

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเรียนรู้ “การทำงานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย”

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแสดงผลงานในการประกวด Asean Innovation Design 2017

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร 2560

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง

อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร