โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ 134 เข้าชม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 แก่โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

« 1 ของ 4 »