นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเรียนรู้ “การทำงานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย”

เผยเเพร่เมื่อ 57 เข้าชม

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเรียนรู้ “การทำงานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2560