นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเรียนรู้ “การทำงานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย”

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเรียนรู้ “การทำงานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแสดงผลงานในการประกวด Asean Innovation Design 2017

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแสดงผลงานในการประกวด Asean Innovation Design 2017 ภายในงาน AseanFair 2017  ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2560

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร 2560

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร 2560

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

« 1 ของ 5 »

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 แก่โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

« 1 ของ 4 »

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 12 คน เป็น 1 ใน 20 ทีมจากทั่วประเทศ เข้าแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “บาดาลล่ะเบ๋อ”

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำไร่นาสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผละการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อ.กุศุมาลย์ จ.สกลนคร

โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2560

« 1 ของ 3 »

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน” 2559 รอบที่ 3 ระดับประเทศ

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน” รอบที่ 3 ระดับประเทศ (จัดการแข่งขันโดยธนาคารไทยพาณิชย์)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ.2559

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

นศ. ปี 3 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไรเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ
« 1 ของ 8 »