หัวข้อข่าว

ระเบียบการการประกวดโครงงานนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี

SCB กล้าใหม่….สร้างสรรค์ชุมชน 2561

กำหนดการสอบ EPA Pretest โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

พิธีไหว้ครู ทำบุญ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2561 [9/9/2651]

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 [23/08/2561]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม ทีม “เลิงฮังรักษ์น้ำ” ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2560

โครงการตรวจสอบติดตามดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะที่ 1)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผ่านการคัดเลือกให้แสดงผลงานในงาน AseanFair 2017 ณ 2017 ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560