ขอแสดงความยินดีกับ นายอริยะ คงสถิต นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2562

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอริยะ คงสถิต นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม (ระดับประเทศ) และเป็นตัวแทนเดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศเยอรมนี ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2562

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันวิทย์สัมพันธ์ 2562

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ณ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 และได้รับรางวัลการนำเสนองานชนะเลิศอันดับที่ 1 นำเสนอโดย น.ส. อริษา พาพรมเลิก และ น.ส.จินตนา บุญเลิศ

งานมูนมัง อีสาน ครั้งที่ 10

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมจัดกิจกรรม ในงาน มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ SNRU – Zero Waste ลดการใช้พลาสติกและโฟม การจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก

เผยเเพร่เมื่อ

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ SNRU – Zero Waste ลดการใช้พลาสติกและโฟม การจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลกวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU-Zero Waste) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ลงพื้นที่ ร.ร. ดงหลวง จ.มุกดาหาร 29 พฤศจิกายน 2561

เผยเเพร่เมื่อ

ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับ ร.ร. ดงหลวง จ.มุกดาหาร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และมีการบริการวิชาการเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพและการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ประชุมเครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ 27 พ.ย. 2561

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรสน. ร่วมประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อขับเคลื่อน โครงการสกลนครเมืองน่าอยู่สู่สกลนครสร้างสุข (Clean Green City) ปี 2562 พร้อมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สมิต ประสันนาการ โดยมีประธานเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ นายไพฑูรย์ กุดตะแสง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตองโขบ ชั้น 3 อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และได้เรียนเชิญเครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU-Zero Waste) ในวัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โถงอาคาร 13 ชั้น 1 มรสน. ต่อไป

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รร หนองแวงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร บริการวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการจัดการขยะ รร. หนองแวงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีนักเรียน ม.4-6 รวม 85 คน และคณะครูเข้าร่วมให้ความสนใจ วันที่ 20 พ.ย. 61

“กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” 08-11-61

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ณ ถนนหน้าอาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
#งดโฟมลดใช้พลาสติก

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ รร.บัวราษฎน์บำรุง

เผยเเพร่เมื่อ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ รร.บัวราษฎน์บำรุง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันพุธ ที่ 7 พ.ย. 61 โดย ผศ.ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ พร้อม นศ. ปี 3

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ รร.โพธิแสนวิทยา

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ รร.โพธิแสนวิทยา”