คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1660 เข้าชม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร 2560

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2560